Organisation

Läs mer

Om Loza Foundation

ORGANISATION SVERIGE

Sabina Grubbeson
Generalsekreterare
Research och operativ ledare

Sabina är ursprungligen utbildad inom vård och omsorg med erfarenhet från både kommun och landsting där hon arbetat med funktionshindrade, fysiskt och mentalt sjuka och som ambulerande på Varbergs sjukhus. I över femton år har hon sedan arbetat med produktutveckling och sedan 2010 i eget företag Grubbeson Design. Året 2016 gjorde Sabina en research över de mest utsatta människorna i de fattigaste delarna av Europa vilket resulterade i bildandet av Loza Foundation.

Gabrielle Göthberg von Troil
Insamling och volontärsamordnare
Gabrielle är utbildad i Mänskliga Rättigheter med erfarenhet från Rädda Barnen där hon varit verksam som ordförande, sekreterare samt med media och kommunikation.

Sara Araya
Kommunikatör
Sara är utbildad designer på Konstfack och har flera års erfarenhet av att leda research och innovationsprojekt kopplade till både sociala och tekniska samhällsutmaningar. Idag arbetar hon som innovationsledare på Openlab KTH i Stockholm med offentlig sektor som uppdragsgivare och universitet och företag som kollegor. Sara bidrar till Loza foundation genom kommunikation och marknadsföring för att sprida kunskap om situationen för Europas fattigaste människor och hur vi som medmänniskor kan bidra till organisationens arbete att hjälpa dem till ett bättre liv.

Bojana Atanasova
Kommunikation och projektutveckling Nordmakedonien
Bojana är före detta regeringschef vid hälsoministeriet i Skopje, Nordmakedonien, där hon bland annat arbetade som stadsråd för folkhälsofrågor samt utvecklade och implementerade folkhälsopolitiken. Innan dess arbetade hon för den icke statliga organisationan H.E.R.A. Health Education and Research Association i Skopje. Bojana har en kandidatexamen i statsvetenskap och diplomati vid FON-universitetet i Skopje  tillsammans med en magisterexamen i folkhälsa vid Lunds universitet i Sverige.

Sanja Vojnikovic
Kommunikation och projektutveckling Bosnien och Herzegovina.
Sanja arbetar som chef för säkerhetsskydd och beredskap i Bromölla kommun. Sanja talar Bosniska och hjälper till med utveckling och uppföljning av Loza Foundations projekt i Bosnien och Herzegovina.

Anna Ginsthammar
Föreläsare och sakkunnig inom funktionshinder och bemötande
Anna föreläser och coachar i olika metoder för att skapa förståelse för personer med olika funktionsvariationer. Hon är utbildad inom autism och neuropsykiatri samt juridik och de pedagogiker som ger människor rätt förutsättningar för att alla ska få sina individuella rättigheter hörda. Anna har mångårig erfarenhet inom socialtjänst med människor med funktionsvariationer. Anna driver också podcasten `Olika är bäst´tillsammans med Jonas Wiman för att krossa fördomar om människor med funktionsvariationer.

Jonas Wiman
Goodwill ambassadör
Jonas har Downs Syndrom men det stoppar honom inte från att göra det han vill. Jonas förespråkar jämlikhet i samhället för människor med funktionshinder och tycker att det är bra att människor är olika och att alla har något att bidra med. Jonas brinner för att hjälpa andra människor och vill påverka så att människor med funktionshinder i andra länder, där man inte har det så bra, ska få det bättre. Med hjälp av sitt positiva utåtriktade sätt vill han krossa fördomar om människor som är annorlunda. Jonas är initiativtagare till podcasten `Olika är bäst ´som han utvecklat tillsammans med Anna Ginsthammar.

Dragana Stefanovska
Dragana är född i Nordmakedonien och arbetar som arkitekt i Göteborg.  Dragana talar makedonska och är behjälplig i kommunikativt arbete med Lozas biståndsprojekt i Nordmakedonien.

Maya Bergener
Projektutskottet funktionshindrade Nordmakedonien
Maya har en masterexamen i sociologi och arbeter med neuropsykiatriska funktionsvariationer inom LSS i Göteborgs kommun. I projektet för avinstitutionalisering för funktionshindrade i Nordmakedonien är Maya verksam som rådgivande och följer de EU finansierade IPA projektet som Loza Foundation medverkar i på Special Institution i Demir Kapija.

Janita Frisk
Projektutskottet funktionshindrade Nordmakedonien
Janita är utbildad stödpedagog inom LSS och arbetar idag med personer inom autismspektrat och har många års erfarenhet inom området för funktionsvariationer. I projektet för avinstitutionalisering för funktionshindrade i Nordmakedonien är Janita verksam som rådgivande och följer de EU finansierade IPA projektet som Loza Foundation medverkar i på Special Institution i Demir Kapija.

ORGANISATION NORDMAKEDONIEN

Zaklina Durmis
Projektkoordinator för fattigdomsprogrammet i Nordmakedonien
Zaklina är jurist och president på organisationen Dendo Vas i Nordmakedonien. Hon har en mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete för de fattigaste och mest utsatta och arbetar för alla barns rätt att gå i skolan. Zaklina har tillsammans med organisationen Loza Foundation tagit fram stöd och mentorprogrammet för att de fattigaste och mest utsatta barnfamiljerna.

Sabri Durmis
Insatsteamet `Barnfamiljer i extrem fattigdom´  i Nordmakedonien
Sabri har tidigare arbetat med särskilt utsatta grupper och flyktingar för att utveckla sociala boenden. Sabri arbetar i insatsteamet för att de fattigaste barnfamiljerna ska få förbättrade levnadsförhållanden, som mentor för att söka arbete och gå på anställningsintervju och stötta utsatta familjer att ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär.

Ivana Mitkovska
Socialarbetare `Barnfamiljer i extrem fattigdom´ i Nordmakedonien
Ivana arbetar med stöd och mentorprogrammet för barnfamiljer som lever i extrem fattigdom. Det är ett omfattande och nära arbete till familjerna som handlar om att skapa förbättrade levnadsförhållanden, registrera barnen i skolan och bistå familjen med de mest grundläggande behoven såsom mat, värme och kläder.  För de mest utsatta familjerna att ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär.

Glorija Naumovska
Projekt koordinator och uppföljning av projekt i Nordmakedonien.
Glorija studerar specialpedagogik och rehabilitering vid Ss. Cyril och Methodius University i Skopje. Hon har varit engagerad som volontär på barnhem och på center för rehabilitering för funktionshindrade och hon har arbetat med projekt vid icke-statliga organisationer för hållbar utveckling och miljöfrågor i Nordmakedonien.

Sandra Jakacanovska
Tolk och översättare
Operativ tolk för verksamheten i Nordmakedonien. Projekt koordinator och uppföljning av projekt i Nordmakedonien..

Olivera Anevska
Tolk och översättare
Operativ tolk och administrativ översättare för verksamheten i Nordmakedonien.

STYRELSEN

Loza Foundations styrelse har det övergripande ansvaret för stiftelsens verksamhet. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Styrelsens ledamöter utses av styrelsen. Stiftelsens kontor finns i Varberg.

Louise Edqvist Lendefors
Ordförande i Loza Foundation

Louise är utbildad jurist och har tidigare arbetat inom både stat, kommun och privatsektor. Idag arbetar hon som jurist vid LaSSe brukarstödcenter i Göteborg i frågor om LSS lagstiftning och socialrätt. Louise arbetar också som jurist vid Coompanion i Göteborg med affärsjuridik, främst för ekonomiska och kooperativa föreningar. Louise har även en bakgrund som stiftsjurist vid Göteborgs stift.

Sabina Grubbeson
Generalsekreterare i Loza Foundation

Sabina är ursprungligen utbildad inom vård och omsorg med erfarenhet från både kommun och landsting där hon arbetat med funktionshindrade, fysiskt och mentalt sjuka och som ambulerande på Varbergs sjukhus. I över femton år har hon sedan arbetat med produktutveckling och sedan 2010 i eget företag Grubbeson Design. Året 2016 gjorde Sabina en research över de mest utsatta människorna i de fattigaste delarna av Europa vilket resulterade i bildandet av Loza Foundation.

Jörgen Grubbeson
Jörgen har under 30 år byggt upp uthyrningsföretaget Stål & Hyrmaskiner i Varberg vilket senare fått namnet Renta Sweden. Renta har idag omkring 375 anställda med verksamhet på flera orter i Sverige.

Thony Hannel
Thony är verksam som skattejurist på en revisionsbyrå. Bland annat arbetar han med skattefrågor som rör stiftelser och ideella föreningar. Thony har tjänstgjort för FN i Bosnien 94-95 och har även ett personligt band till Loza Foundation då Loza också var Thonys farmor.

Anna Hallgren
Anna är utbildad socionom och sexual pedagog med lång yrkeserfarenhet kring olika funktionshinder. Hon har arbetat som habiliteringskurator, LSS handläggare, skolkurator inom särskola och grundskola med special-inriktning barn och unga med NPF och AST diagnoser samt på sommarläger för rörelsehindrade barn och ungdomar. Anna lever själv med ett rörelsehinder och är mamma till en dotter i skolåldern med rörelsehinder. Genom sitt företag Anna Hallgren utbildning arbetar hon idag som handledare och coach och föreläser om hur det är att leva med funktionshinder.

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets