Så här startade stiftelsen

Läs mer

Om Loza Foundation

BAKGRUND

“Många människor i Europa lever under omänskliga förhållanden och känner inte till sina mänskliga rättigheter.  Då är det vårt ansvar, som har kunskap och möjlighet, att motverka mänskligt lidande.”

Insamlingsstiftelsen Loza Foundation grundades 2017 av Sabina Grubbeson som en reaktion på den utsatthet hon bevittnade då hon reste i Nordmakedonien. Hon undersökte  då den rådande situationen på barnhem och institutioner. Stiftelsen grundades i syftet att värna om utsatta människors rättigheter till trygghet och överlevnad för att förbättra levnadsvillkoren för barn och vuxna som lever under ovärdiga förhållanden i de fattigaste delarna av Europa.

Barnhem, sjukhus och institutioner visade att det finns stora brister i socialförsäkringssystemet och att mänskliga rättigheter inte tillgodoses. Men hon upptäckte också ett stigma som gör det svårt för bland annat funktionshindrade att ta del av resurser de har rätt till för att utvecklas och växa som människa. Hon upptäckte också en utsatthet hos kvinnor som flyr från våldsamma relationer och ett stort behov av hjälp till verksamheter för fattiga och hemlösa. 

Samtidigt ser vi att företag vill ta ett större ansvar genom att stötta olika typer av sociala projekt i sina hållbarhetsprogram. Vi ser hur människor organiserar sig för att tillsammans påverka för en hållbar utveckling.  Loza Foundation verkar för att bygga broar mellan människor, företag och organisationer som vill samverka för en ljusare framtid i Europa.

Loza betyder “familjeträd” och logon med träd och rötter symboliserar verksamhetens arbetssätt som en organisation med förgreningar som binder samman människor, en verksamhet av förenande krafter där människor samarbetar för en meningsfull värld för alla.

Loza Foundation verkar för att synliggöra de mest utsatta människorna i de fattigaste länderna i Europa, för att lyfta deras människliga rättigheter. Vår vision är att utsatta människor ska få en chans att leva under trygga och mänskliga förhållanden och förhindra onödigt mänskligt lidande. Loza Foundation är en röst för de som inte hörs i länder som inte många känner till. En organisation som ska göra oss alla lite stoltare över att vara européer och medmänniskor.

Följ oss på Twitter

Last Tweets