Sponsorer

Läs mer

Om Loza Foundation

SPONSORER

Loza Foundation Insamlingsstiftelse lanserades den 1 juli 2017 för att fungera till förmån för särskilt utsatta människor i Europas fattigaste länder. Dessa länder innefattar enligt FNs Human Development Index bland annat Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Moldavien. För att finansiera våra projekt söker vi sponsorer bland både svenska och europeiska företag som vill vara med och ta ansvar för social utveckling och mänskliga rättigheter i dessa länder.

Vill du engagera dig, ta kontakt med Loza Foundation på info@lozafoundation.org

Följ oss på Twitter

Last Tweets